Terapi
Som mennesker kan vi komme i situationer, hvor vi har brug for nogen
at tale med om det der fylder, gør ondt, skaber forvirring eller fortvivlelse.
De fleste gange er familie og venner i stand til at træde til med nærvær og
støtte. Andre gange, kan det være en god investering, at søge professionel
hjælp i til at bearbejde det, der belaster og genskabe troen på fremtiden. 

Jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner, par, familier, og grupper.

Jeg har forskellige tilgange til det terapeutiske arbejde, og tilpasser
arbejdesmetoderne i forhold til klientens behov og aktuelle problemstilling
i samarbejde med klienten. 


Terapeutiske arbejdsmetoder:
- systemisk integreret terapi
- narrativ terapi
- imago relationsterapi
- tegne og maleterapi
- refokusering (Der arbejdes med  oprindelseshistorier, relationer, adfærd,
  drømme, kognitive problemstillinger)
- Insight Focussed Therapi (Mindfullness)
- Powerful Peace terap

Refokusering, Insight Focussed Therapi og Powerful Peace er alle metoder udviklet i en kristen kontekst. Metoderne giver konkrete redskaber, der kan hjælpe klienter, der ønsker at arbejde med deres Gudsrelation       og trosspørgsmål.